Skip to main content
x

AEF Secretariat

 
 

UN Environment Programme

Ms. Tita Korvenoja
AEF Secretariat
Tel: +254 20 762 4012
Email: tita.korvenoja@un.org
 

UN Environment Programme

Ms. Joyce Riungu
AEF Secretariat
Tel: +254 721 900 644
Email: joyce.riungu@un.org